Plans d’igualitat

Plans d’igualitat

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la...
Mediació transformativa

Mediació transformativa

COMEDIACIÓ TRANSFORMATIVA El programa de comediació es realitza amb la col·laboració dels companys d’ AVINENZZA, experts en negociació, facilitació i mediació transformativa. Les institucions, organitzacions, els grups, els equips, estan formats per persones, però...
Programa d’assessorament i acompanyament pedagògic

Programa d’assessorament i acompanyament pedagògic

La finalitat és analitzar les fortaleses i les debilitats de les estratègies pedagògiques que configuren el treball en equip que es desenvolupa en els diferents departaments d’una escola i transformar-les per aconseguir un espai de treball integrador, innovador,...
Gestió de l’estrés

Gestió de l’estrés

Oferim diferents programes de millora en la gestió de l’estrès, des del Mindfulness a programes específics gestionats per diferents professionals amb  metodologies específiques i dinàmiques. Exemples d’aquests programes són: TÈCNICA DE GESTIÓ DE L’ESTRÈS. CANVIA LA...
Comunicació

Comunicació

GESTIÓ DEL PÀNIC ESCENIC I EINES PER LA SEGURETAT PERSONAL Tots sabem comunicar de manera més o menys eficient. Sense això, davant de certes situacions, perdem els nostres recursos i això resta plaer i confort a la nostra comunicació. Davant situacions de desafiament,...