Plans d’igualitat

Plans d’igualitat

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la...
Mediació transformativa

Mediació transformativa

COMEDIACIÓ TRANSFORMATIVA El programa de comediació es realitza amb la col·laboració dels companys d’ AVINENZZA, experts en negociació, facilitació i mediació transformativa. Les institucions, organitzacions, els grups, els equips, estan formats per persones, però...
Programa d’assessorament i acompanyament pedagògic

Programa d’assessorament i acompanyament pedagògic

La finalitat és analitzar les fortaleses i les debilitats de les estratègies pedagògiques que configuren el treball en equip que es desenvolupa en els diferents departaments d’una escola i transformar-les per aconseguir un espai de treball integrador, innovador,...
Gestió de l’estrés

Gestió de l’estrés

Oferim diferents programes de millora en la gestió de l’estrès, des del Mindfulness a programes específics gestionats per diferents professionals amb  metodologies específiques i dinàmiques. Exemples d’aquests programes són: TÈCNICA DE GESTIÓ DE L’ESTRÈS. CANVIA LA...
Comunicació

Comunicació

GESTIÓ DEL PÀNIC ESCENIC I EINES PER LA SEGURETAT PERSONAL Tots sabem comunicar de manera més o menys eficient. Sense això, davant de certes situacions, perdem els nostres recursos i això resta plaer i confort a la nostra comunicació. Davant situacions de desafiament,...
Edifici saludable

Edifici saludable

SOSTENIBILITAT I SALUT EN L’EDIFICACIÓ El projecte de sostenibilitat i salut en l’edificació es realitza en col·laboració amb l’empresa Green Building Management. L’objectiu es centra en un futur més saludable en el que es realça cada edifici per recolzar el benestar...