Select Page
Avaluació de càrregues de treball

Avaluació de càrregues de treball

Avaluació de càrregues de treball vs capacitat. Metodologia Lean.  La dificultat en la gestió i la realització de les necessitats dels clients, fa que es generin tensions, desorganització i molta frustració, tant en els clients com en els propis treballadors. Un...
Ioga a la cadira

Ioga a la cadira

Els trastorns musculoesquelètics són conseqüència de la quantitat d’hores que passem asseguts i constitueixen la segona causa d’absentisme laboral a Espanya. Segons la VII Enquesta Nacional de Condicions de Treball (INSHT 2011) un 77,6% dels enquestats...
ISO 45001

ISO 45001

Col·laboració entre empreses per oferir la formació ISO 45001 – Sistema de gestió de la seguretat i salut  en el treball.     OBJECTIU Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball d’acord...
Auditoria Interna

Auditoria Interna

El sistema de gestió integrat proposa una visió globalitzadora i orientada al client; s’entén la figura del client com l’únic motiu pel qual existeix l’organització. Aquesta visió està relacionada amb la qualitat total, prevenció de riscos laborals, medi ambient,...
Educació de la veu

Educació de la veu

La formació té per objectiu: Identificar i minimitzar els factors de risc d’aparició d’alteracions de la veu. Sensibilitzar la cura de la veu en el personal docent. Culturitzar de la importància del benestar psicofísic individual per aconseguir una...