Begoña López

Metge del Treball, Pèrit Metge.

Perfil

  • Metge especialista en Medicina del Treball via MIR i Màster en Salut Laboral.
  • Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic, estant acreditada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) com a Pèrit Mèdic.
  • Experiència en Medicina del Treball. Valoració d’aptituds laborals i riscos psicosocials.

Àrees d'acció:

  • Informe de Incapacidades Laborales, Daño Corporal y Discapacidades.
  • Asesoramiento en Medicina del Trabajo
  • Formación en Primeros Auxilios Básicos.