Ferran Royo

Especialista en autoprotecció i contenció física no lesiva

Perfil

  • Llicenciat en Enginyeria d’Organització Indutrial (UPC) i Enginyer tècnic Industrial, en química Industrial (UAB).
  • Estudis de nivell superior en Prevenció de Riscos Laborals (PRL), auditories de PRL i de sistemes de gestió integrats.
  • Experiència professional en PRL des de l’any 2000, com a tècnic, docent i responsable de Serveis de Prevenció Propis i Mancomunats.
  • Docent en tècniques d’autoprotecció i contenció verbal/psicològica i física no lesiva. Cinturó negre d’aikido, per l’Aikikai de Tokyo.
  • Formació en autodefensa i contenció psicològica/verbal i física no lesiva.
  • Protocols de prevenció i actuació en situacions de violència i agressions laborals.
  • Assessorament i auditoria de sistemes de gestió integrats (qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals).