Helena Basart

Metge del treball | Àrea mèdica-laboral i formació

Perfil

 • Metgessa especialista en Medicina del Treball i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals (Màster en Ergonomia i Psicosociologia, Seguretat i Higiene).
 • Màster de Salut Laboral i Medicina Avaluadora, estant acreditada pel Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) com Pèrit Mèdic.
 • Experiència en medicina del treball i valoració de la repercusió a la salut dels riscos psicosocials.
 • Experiència professional en Prevenció com a tècnic, docent i responsable d’un Servei de Prevenció Propi.

Àrees d'acció:

 • Assessorament mèdic laboral.
 • Visites individualitzades.
 • Informe de valoració del Dany corporal.
 • Informe de valoració del Dany corporal per problemàtica psicosocial.
 • Acompanyament i assessorament en processos de llarga malaltia i/o discapacitats.
 • Organització de campanyes específiques de salut en funció dels riscos específics del lloc de treball.
 • Programes de deshabituació tabàquica per empreses.
 • Formació de primers auxilis bàsics i específics del lloc de treball.