Javier Rodríguez

Tècnic emergències mèdiques i instructor esportiu

Perfil

  • Tècnic emergéncies sanitaries amb més de 20 anys d’experiència en el sector.
  • Tècnic d’activitats físiques i esportives, amb àmplia experiència en grups i com a personal training.

Àrees d'acció:

  • Formació específica de primers auxil.lis per col.lectius específics, especialitzats en formació dirigida a cuidadors d'infants.
  • Programes dirigits a mantenir una vida activa en el lloc de treball, pautes d'esport saludable.
  • Serveis vinculats a la conducció segura.