Maria Basart

Gestió d'accions formatives. | Gestió de comunicacions.

Perfil

  • Mestra d’educació infantil i primària.
  • Llicenciada en Psicopedagogia.
  • Formada en Gestió d’Equips.

Àrees d'acció:

  • Gestió d'Equips.
  • Coordinació d'accions formatives.
  • Comunicació i gestió de xarxes socials.
  • Gestió de persones en jornades formatives.