Nacho Galeano

Consultor especialitzat en Empresas Saludables

Perfil

  • Psicòleg Organitzacional.
  • Especialista en psicosociologia aplicada.
  • Consultor especialitzat en Empresas Saludables.
  • Expert en Formació en Habilitats Directives.

Àrees d'acció:

  • Desenvolupament personal i professional.
  • Gestió del lideratge en equips.
  • Cohesió d'equips i motivació.
  • Gestió emocional i resolució de conflictes.
  • Habilitats de comunicació i millora de relacions.
  • Assessorament en PRL.