Santiago Calvet

Especialista en la integració de la prevenció

Perfil

  • Doctor en Ciències (Neurociència) per la UAB, tècnic en Higiene Industrial, Seguretat en el Treball i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.
  • Ha impartit docència de grau i postgrau en biomedicina a diversos centres universitaris.
  • En el món de la Prevenció ha treballat en la substitució del formol en sales d’anatomia, en la seguretat de màquines a diverses factories d’automoció i en el disseny de la sala de control del CERN.
  • Actualment és el responsable del servei de prevenció mancomunat dels Salesians a Catalunya.

Àrees d'acció:

  • Organització i integració de la prevenció.
  • Prevenció de riscos laborals en centres educatius.
  • Seguretat en laboratoris no industrials (escoles, PIMES, oficines de farmàcia).
  • Adaptació de màquines en petites empreses.
  • Usabilitat web i d'aplicacions informàtiques.