Select Page

Programes de deshabituació tabàquica grupal per empreses.

METODOLOGIA: Sessió inicial informativa i 6-8 sessions de 60-90 minuts. Es realitzarà seguiment telefònic durant tres mesos. Grups formats per 15-20 persones.

EQUIP: L’equip de professionals està format per metgessa i infermera que s’encarregaran de realitzar el seguiment i les sessions.