Select Page
  • Realitzar aquestes entrevistes, entre directius i treballadors, sembla positiu per identificar els trets competencials (soft competences) de caire personal i emocional, que contribueixen a la consecució de resultats professionals. Fonamentades en el moviment “competency movement“, impulsat pel reconegut psicòleg nord-americà David McClelland.

 

  • Les soft competences personal es relacionen amb la utilització de la intel·ligència del treball i determinen el grau d’escolta empàtica, l’art de preguntar, autoconeixement, integritat, flexibilitat, resistència a l’adversitat, humilitat per aprendre a aprendre, afany d’èxit, creativitat i visió per imaginar noves possibilitats, paciència per saber triar el timing més oportú, temprança i compromís.

 

  • ¿Asseguren aquestes competències l’encert en les decisions i la consecució de resultats? Sembla que aplicar aquesta intel·ligència convenientment en l’exercici professional contribueix, en la majoria de les empreses, a un increment de bons resultats.