Select Page

Avaluació de càrregues de treball vs capacitat. Metodologia Lean. 

La dificultat en la gestió i la realització de les necessitats dels clients, fa que es generin tensions, desorganització i molta frustració, tant en els clients com en els propis treballadors.

Un treball que de forma permanent o periòdica és estressant, angoixant, desmotivador o amb molta càrrega no és sostenible en cap cas, generant conseqüències directes en l’empresa i els clients.

La FALTA de PRODUCTIVITAT, OBJECTIUS, QUALITAT o INFORMACIÓ són problemes que s’han i es poden SOLUCIONAR.

 

Per on començar a millorar?

Millora la Productivitat, Objectius, Qualitat, Lliurament o Seguretat aplicant LEAN, una metodologia provada i contrasta fent partícip a tota l’organització.

L’estudi es realitza de forma específica amb reunions amb les parts implicades i estudi “in situ” del lloc de treball a estudiar.

Es realitza retorn de la informació en format de presentació dels resultats i informe.