La finalitat és analitzar les fortaleses i les debilitats de les estratègies pedagògiques que configuren el treball en equip que es desenvolupa en els diferents departaments d’una escola i transformar-les per aconseguir un espai de treball integrador, innovador, centrat en la col·laboració i el compromís.

El programa els hi dóna eines i la informació sobre com desenvolupar el compromís i la cohesió utilitzant els projectes en els quals estiguin treballant. L’orientació  de l’assessorament és  crear espais de treball per compartir i créixer, provocar un canvi en les persones que integren els equips, un canvi d’actituds centrats en el valor de “sumar” esforços, en aprendre a treballar junts, a valorar l’experiència dels companys de més edat, i l’entusiasme i la nova mirada dels més joves.

Per a més informació, ens pots escriure sense compromís a info@salutiempresa.cat.