Signatura d’advocats especialitzada en assistència jurídica a empresaris i directius, tant en l’àmbit negocial com en les seves relacions privades.

Planificació estratègica i assessorament general, a partir d’una visió global de les diferents qüestions que poden concórrer en una situació determinada.

  • Mercantil (societats, contractes, inversions, fusions, adquisicions)
  • Civil (contractes, successions, dret de família)
  • Laboral
  • Administratiu
  • Penal
  • Tributari

Àrea de gestió integral del conflicte: Assessoria preventiva i Litigis.

Startups Àrea i Assessoria a emprenedors.

Àrea d’assessoria TIC.

Adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Due Diligence Legal de Companyies.

Compliance Penal: implementació de programes de compliment i prevenció de riscos penals (Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març).