Anna Gómez-Quintero

Infermera especialista en deshabituació tabàquica

Perfil

  • Infermera d’Atenció Primària, llarga experiència en deshabituació tabàquica, en formació i docència.
  • Membre del (Grup d’Atenció Primària d’Abordatge del Tabaquisme) GRAPAT de la CAMFiC des de 2007.
  • Co-autora i coordinadora en la “Guia d ‘Intervenció grupal en tabaquisme” dins del Programa d’Atenció Primària Sense Fum del Departament de Salut.
  • http://www.papsf.cat/Projectes/TIG_TabaquismeCat.aspx

Àrees d'acció:

  • Programa de deshabituació tabàquica grupal per a empreses.