Joan Bayona

Especialista en contractació saludable

Perfil

  • Gestor de serveis, obres i instal·lacions
  • Director de serveis generals en el Parc Sanitari Pere Virgili (10 anys)
  • Responsable de serveis i instal·lacions en la Fundació laCaixa (10 anys)
  • Responsable d’obra en Corporació AGE (8 anys)
  • Instal·lador de procesos industrials (Autònom) (4 anys)

Àrees d'acció:

  • Processos de contractació pública
  • Assessorament en expedients de contractació segons TRLCSP, des de la perspectiva del contractant i del ofertant.