Mireia Campos

Infermera del treball. Hàbits saludables

Perfil

  • Infermera especialista en Infermeria del Treball i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals (Màster en Ergonomia i Psicosociologia, Seguretat e Higiene)
  • Infermera dinàmica i proactiva realitza acompanyament en hàbits de vida saludables i formació en primers auxilis.

Àrees d'acció:

  • Formació específica de primers auxil.lis per col.lectius específics, especialitzats en formació dirigida a cuidadors d'infants.
  • Programes dirigits a mantenir una vida activa en el lloc de treball, pautes d'esport saludable.