Silvia Contreras

Logopeda. Especialitzada en Rehabilitació de la Veu.

Col·legiada num 08/3717 pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i graduada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzada en Rehabilitació de la Veu amb el Postgrau d’intervenció logopèdica en alteracions de per la Universitat Ramon Llull, Màster en Recerca de trastorns de la Comunicació, el llenguatge i la veu per la Universitat Ramon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament en veu professional i veu cantada.

Actualment compagina la teràpia logopèdica en consulta privada i Escoles de Música amb la recerca a la universitat, en l’àmbit de la veu en docents. Participa del projecte de traducció, adaptació culturali validació de qüestionaris i altres eines de mesura de fatiga vocal en docents; i de la correlació entre soroll a les aules i fatiga vocal. Cocreadora del Protocol d’Avaluació Subjectiva del Gest vocal en Veu Cantada en Cantants amb Disfonia. Ha impartit cursos i tallers de millora del rendiment vocal en escoles de música i corals.”