SOBRE SALUT I EMPRESA PJ

La formació, l’experiència i les inquietuds dels diferents professionals que formen part de Salut i Empresa PJ han permès crear aquesta xarxa de col·laboració professional. L’activitat portada a terme en diversos llocs de referència dintre l’àmbit de la Salut Laboral han permès conèixer persones que creuen en la Prevenció dels Riscos Laborals. Aquesta forma de veure la prevenció més enllà de la pròpia normativa ha creat la inquietud de buscar línies de treball que millorin el benestar dels treballadors dintre de l’àmbit de les seves empreses i permetin minimitzar els riscos no evitables i crear un  clima laboral positiu entre els seus treballadors.

 

Exemples com Google, SiliconValley, General Mills, Procter&Gamble, totes elles empreses innovadores que utilitzen programes basats en una atenció global als seus treballadors milloren la productivitat, la creativitat i el lideratge dels seus equips aconseguint un alt rendiment.

Amb aquest projecte es pretén impulsar noves línies de col·laboració entre diferents professionals del sector que en algun moment hem coincidit,  i es considera que la línia de treball és complementària a les existents.Treballant conjuntament volem oferir un ventall de serveis de suport, alguns d’ells, innovadors tant a professionals com a empreses, complementaris a les pròpies activitats preventives que totes les empreses han de tenir realitzades.

Nostres Àrees

ÀREA MÈDICA – LABORAL

Assessorament mèdic-laboral per a empreses, professionals i particulars. Serveis relacionats en l’àmbit de la valoració del dany corporal mèdic i psicològic.

ÀREA LEGAL

A través del despatx d’advocats RIBA VIDAL ABOGADOS s’ofereix l’assessorament legal que les empreses, professionals i particulars puguin requerir.

ÀREA DE FORMACIÓ

La xarxa de professionals i especialistes que conforma Salut i Empresa PJ permet oferir un complet programa de formacions específiques segons les necessitats de cada empresa.