Estudi o avaluació vinculat a situacions d’alt impacte psicològic. Informes Psicològics.