FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN RISCOS PSICOSOCIALS.

A través d’un equip de professionals especialitzat en l’àmbit psicosocial oferim:

  • Assessoraments específics en l’àmbit psicosocial en relació a problemes i conflictes ja existents; aquests assessoraments es poden fer de forma conjunta amb la resta de l’equip de Salut i Empresa.
  • Acompanyament en el desenvolupament dels protocols en l’àmbit de l’empresa
  • Acompanyament en l’aplicació del protocol per part del propi servei de prevenció i/o les parts corresponents.
  • Assessorament i/o valoració externa en la fase final en cas de desacord entre les parts després de l’aplicació del protocol psicosocial intern.
  • Formació específica per les persones que han d’aplicar el protocol específic en els casos de risc psicosocial, per exemple, protocol d’assetjament.

Aquesta formació i assessoraments en l’àmbit psicosocial són complementàries a les que des del serveis de prevenció imparteixen al personal treballador de la pròpia empresa.

Per a més informació, ens pots escriure sense compromís a info@salutiempresa.cat i buscarem el programa específic.