Assessorament en gestió de la prevenció; diagnòstic de situació, identificació de riscos no evidents i integració de la prevenció a l’empresa. Especialitat en agents químics, centres educatius i màquines.

La legislació europea exigeix que les empreses s’organitzin per a protegir la seguretat i salut dels seus treballadors. Aquesta acció preventiva ha d’arribar a tots els racons de l’organigrama i a totes les activitats sense excepció. Malgrat això, el 73% de les empreses han deixat l’acció preventiva en mans d’empreses externes i 2 de cada 3 han externalitzat la totalitat de l’acció preventiva. Els contractes amb aquests serveis aliens no sempre tenen l’abast necessari. En el moment de contractar, els responsables de les empreses sovint es deixen guiar pels preus baixos o pels consells de comercials externs que no coneixen en profunditat la seva organització. Activitats imprescindibles poden quedar fora de contracte. D’altra banda, la carrera per oferir el servei a preus rebaixats fa que en la pràctica només es presti una part dels serveis contractats.

Però les responsabilitats mai no es poden externalitzar; sigui per defectes en el contracte o pels incompliments, la obligació de protegir els treballadors és de l’empresari i, en cas d’incompliment, és aquest qui haurà de respondre davant d’Inspecció de Treball i davant de la Justícia.

Un ull expert pot detectar els defectes més greus de la vostra organització en matèria de prevenció i proposar-vos una estratègia de millora.

És adequat el contracte amb el vostre servei de prevenció? Caldria afegir res?

Podria prescindir d’algun servei que tinc contractat?

El servei que rebeu és conforme al que veu contractar?

No és una auditoria, no arriba a la profunditat d’anàlisi d’aquesta, però comparteix metodologia de treball. És un servei de consultoria que us permetrà disposar d’una segona opinió en poc temps.

Per a més informació, ens pots escriure sense compromís a info@salutiempresa.cat i buscarem el programa específic.