FORMACIÓ ESPECÍFICA: ISO 45001

Col·laboració entre empreses per oferir la formació ISO 45001 – Sistema de gestió de la seguretat i salut  en el treball.

OBJECTIU

Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball d’acord amb els requisits de la norma ISO 45001:2018 que substituirà a l’OHSAS 18001.

DIRIGIT A

Responsables de gestionar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball a la seva empresa, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit. Tècnics de seguretat laboral, de qualitat i/o medi ambient.

METODOLOGIA

Explicacions conceptuals guiades amb presentacions i recursos audiovisuals. Casos pràctics d’aplicació dels requisits explicats desenvolupats en grups.

CONEIXEMENTS A ADQUIRIR

 1. Introducció als sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball (SST).
 2. Normatives i legislació. Llei de prevenció de riscos laborals.
 3. Documentació del sistema de gestió de SST.
 4. Requisits de la norma OHSAS 18001:2007.
 5. Requisits ISO 45001:2018.
  • Context de l’organització: coneixement de l’organització, parts interessades, processos.
  • Lideratge:lideratge i compromís, política de seguretat i salut en el treball, responsabilitats. Consulta i participació del personal.
  • Planificació:Accions per abordar els riscos i oportunitats, identificació de perills, requisits legals, objectius i planificació per assolir-los.
  • Suport:Recursos, competències, toma de consciència, comunicació i informació documentada
  • Operacions:Planificació i control operacional, eliminació de perills i reducció de riscos, gestió del canvi, compres, respostes davant emergències.
  • Avaluació de l’acompliment: Seguiment, mesura, anàlisis i avaluació, auditoria interna i revisions per la direcció.
  • Millora: No conformitats, incidents, accions correctives i millora continua.
 6. Auditories internes.
 7. Procés de certificació externa.
 8. Casos pràctics

Per a més informació, sol·licitar-la a info@salutiempresa.cat.