ASSESSORAMENT I CONSULTORIA EN TEMES DE SEGURETAT I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU’S)

En l’àmbit de l’assessorament I consultoria oferim els següents serveis:
 • Auditoria de seguretat (qüestionari d’elaboració pròpia)
 • Plans d’autoprotecció
  • Elaboració
  • Actualització i adequació segons decret 30/2015
 • Simulacres
  • Interns
  • Amb col·laboració de mitjans externs (bombers, protecció civil, mossos, SEM,…)
 • Formació específica emergències
  • Equips de primera intervenció (EPI)
  • Equips de segona intervenció (ESI)
  • Cap de emergència (CE) / Cap d’intervenció (CI)

Per a més informació, ens pots escriure sense compromís a info@salutiempresa.cat.