PRIMERS AUXILIS, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA

S’ofereixen diferents programes de primers auxilis, alguns dels quals es poden realitzar online. Les formacions estan impartides per professionals sanitaris especialitzats.

Els programes estan adreçats tant a personal sanitari com no sanitari.

Alguns exemples de les formacions impartides són:

  • Suport vital bàsic i desfibril·lació automàtica (SVB i DEA). La formació és de 6 hores i l’imparteixen instructors en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) amb el reconeixement de l’European Resuscitation Council (ERC) i acreditats per l’Institut d’Estudis de la Salut de Catalunya (IES). Per realitzar les formacions es disposa de ninots per a les maniobres de SVB i desfibril·lació amb escenaris de simulació integrada.
  • Curs bàsic de primers auxilis específic (5 hores). Aquest curs es prepara pensat amb l’activitat que realitza específicament el personal/treballadors als que s’impartirà, per exemple, en el cas del mestres la formació aniria estructurada també per atendre infants. Prèviament a la realització del mateix, es realitza una enquesta per tal d’establir les necessitats i escenari concret.
  • Curs breu de primers auxilis (2 hores). Aquest curs va dirigit a persones sense coneixements previs bàsics de primers auxilis. És una introducció a les principals maniobres i actuacions d’emergència.

Donada la situació actual, es buscarà la forma de poder realitzar les pràctiques de forma segura. En cas que es consideri adient, es realitzarien només les pràctiques de les tècniques que permetin mantenir la seguretat tant de docents com alumnes.

Per a més informació, ens pots escriure sense compromís a info@salutiempresa.cat.