Simulació de diferents situacions d’emergència en entorns reals; “learning by doing”.